Arbetsmiljö

Att arbeta som fönsterputsare kan vara ett riskfyllt arbete. Historiskt sett har fönsterputsare hängt ut ur fönster högt ut på fasader, klättrat på rangliga stegar och så vidare. Om en fönsterputsare trillar ner gör det lika ont som för vilken annan yrkesgrupp som helst. Men det finns ingen riktig organisation för fönsterputsare varför dessa frågor inte har lyfts upp för granskning riktigt. Vi försöker minimera våra risker i arbetet genom att

  • använda alternativa arbetsmetoder.
  • ligga steget före när det gäller användning av fallskydd.
  • minimera stegarbete. Arbetsmiljöverket säger i sina föreskrifter att ”stege endast får användas som tillträdesled och för kortvarigt arbete från stegen. Arbete från stege får endast ske om riskerna med att använda stege är så små att annan säkrare utrustning inte är befogad.”
  • alla som opererar s.k. Skylift innehar nödvändigt ”körkort” för det.
  • berörda medarbetare har genomgått utbildning för SSG Access, ett standardiserat säkerhetssystem för den svenska industrin.

För mer information om arbetsmiljö besök av.se

Arbetsmiljöverket