Fönsterputsning till halva priset med RUT-avdrag

Fönsterputsning berättigar fortfarande till avdrag för hushållsnära tjänster. Den enda skillnaden är att maxbeloppet har sänkts till 25000:- per år om man inte fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Alltså skall man ha fyllt 65 år under 2015 för att kunna nyttja de maximala 50000:- Rutavdrag görs fortfarande med 50% på arbetskostnaden.Vi hjälper gärna till med andra saker inom ramarna för RUT-avdraget. Exempel på dessa tjänster är hemstädning, snöskottning, trädgårdsskötsel och gräsklippning. Det vi är bäst på att utföra är fönsterputs och vi kan utföra alla typer av fönsterputsning för privatpersoner med mycket gott resultat på mest effektiva sätt.

Frö dem som hittills aldrig använt sig av RUT-avdrag så fungerar det så här. På fakturan ni får från oss specificeras avdraget och ni betalar den del ni skall betala. När ni har betalt efter som mest tio dagar kan vi göra ansökan för att få ut resterande belopp från Skatteverket. Om de beviljar det får ni information om det från dem och avdraget kommer även finnas på er förtryckta deklaration när det är dags för det. Om avdraget avslås på grund av att man redan utnyttjat sitt maxbelopp så kommer vi kräva in de pengarna från er som kund.

Har Ni frågor och undringar om RUT-avdraget, besök Skatteverket.se